Àrees de pràctica

En lo que somos expertos/as
Qualsevol que posi empenta a viure sap que una vida és complexa. El Dret, que treballa amb aquesta vida, també ho és. A Red Jurídica posem tot de la nostra part per oferir una atenció integral, coordinada i capaç de donar resposta tots els problemes que puguin irrompre en la vida de qualsevol de nosaltres i nosaltres.

ÀREES DE PRÀCTICA

Som experts/es en
Derecho penal Red Jurídica

DRET PENAL

Assistència a detingut a comissaria o jutjat, defensa i acusació per qualsevol tipus de delicte, interposició de denúncia, querella o recursos, etc

Derecho Civil Red Jurídica

DRET CIVIL

Dret de família i persona, habitatge, dret al consum, danys, dret societari i cooperatiu, dret de successions, etc.

derecho laboral

DRET LABORAL

Acomiadament improcedent o nul, vulneració de drets fonamentals, etc. Tot allò que pugui necessitar una persona treballadora per defensar els seus drets.

Derecho Concursal red Jurídica

DRET CONCURSAL

Oferim serveis integrals dissenyats per a empreses i persones que enfronten problemes financers i necessiten una orientació legal sòlida.

Derecho administrativo Red Jurídica

DRET ADMINISTRATIU

Recorrem multes i sancions, concursos públics, responsabilitat patrimonial pel mal funcionament de l’Administració, reclamacions per presó indeguda, etc.

Extradición y OEDEs y Eurooórdenes Red Jurídica

EXTRADICIONS I EUROORDEN

Defensa íntegra en Extradicions i Ordres Europees de Detenció i Lliurament (OEDE) en diferents idiomes.

Derecho extranjería Red Jurídica

DRET D'ESTRANGERIA

Perquè cap persona és il·legal, treballem per garantir el dret de tot ésser humà a migrar, així com el dret a no veure’s forçat a fer-ho.

DRET PENITENCIARI

Perquè l’estar privat de llibertat complint una condemna no pot ni ha de suposar una minva en la resta dels teus drets.

derecho animal

DRET ANIMALISTA

A la nostra Cooperativa hem treballat en la promoció i defensa dels drets dels animals com a éssers sintients.

derecho cannabico

DRET CANNÀBIC

 Defensa per autocultiu, autoconsum i consum compartit. Assessories. Sancions i procediments penals.

Tribunal Constitucional

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (TC)

Quan sembla que tot està perdut. Comptem amb acreditada experiència davant d’aquest Tribunal, que en els últims anys només admet a penes un 2% de les empares que es presenten.

 

TEDH Red Jurídica

TRIBUNAL EUROPEU DE DRETS HUMANS (TEDH)

 Sempre ens quedarà Europa. Un cop passat el TC només queda acudir al TEDH en el qual ja hem obtingut Sentències favorables.

COMPLIANCE PENAL

 Prevenint i evitant que les persones jurídiques comenten delictes amb la seva activitat empresarial.