Dret Civil

ÀREES DE PRÀCTICA
Derecho Civil Red Jurídica

El nostre departament de Dret Civil compta amb un excel·lent equip d’advocades amb experiència en la pràctica totalitat d’assumptes que engloben aquesta àrea del dret, i on el tracte amb el client i l’excel·lència en el treball guien el nostre treball dia a dia.

Alguna de les actuacions que realitzem:

Dret de família i persona:

• Celebració del matrimoni, especialment en situacions internacionals

• Nul·litat civil del matrimoni

• Divorci i separació de mutu acord

• Divorci i separació sense acord entre els membres de la parella

• Aliments: sol·licitud i modificació de quantitat

• Guarda i custòdia: establiment i modificació de mesures i demandes per incompliment de conveni

• Procediments sobre l’exercici de la pàtria potestat

• Substracció internacional de menors

• Dissolució del condomini del patrimoni comú

• Liquidació del règim econòmic matrimonial

• Procediments de reconeixement i impugnació de paternitat

• Expedient judicial d’adopció

• Incapacitacions judicials. Nomenament de tutor o curador

Habitatge:

• Arrendaments

• Comunitats de propietaris

• Llançaments i execucions hipotecàries

• Reformes i vices de construcció

• Compra-venda d’immobles

Dret de Consum:

• Defensa de consumidores de serveis bancaris: clàusules abusives, clàusules sòl, IRPH hipotecari, despeses hipotecàries o clàusula de venciment anticipat

• Defensa de consumidores en matèria contractual: condicions generals de la contractació, clàusules abusives en contractes d’adhesió o penalitzacions

• Defensa de consumidores de transport aeri o terrestre: cancel·lacions, retards, pèrdues o danys de l’equipatge o denegació d’embarcament

Dret de danys:

• Negligències mèdiques: sanitat privada; medicina curativa o estètica

• Vulneració del dret a l’honor, a la intimitat o a la pròpia imatge

• Vulneració de drets de propietat intel·lectual

Dret societari i cooperatiu:

• Constitució, fusió i liquidacions d’entitats de l’economia social, societats de capital i associacions

• Assessorament en la gestió interna i externa

• Negociació i redacció de convenis i contractes

• Concurs de creditors i llei de segona oportunitat

• Reclamacions de quantitat.

Dret de successions:

• Herències

• Testaments

Deixa'ns ajudar-te

Si necessites ajuda, no dubtis en contactar-nos. Responem immediatament.

+34 91 593 43 47 info@red-juridica.com 24 h

Els nostres especialistes en Dret Civil