Dret Civil

ÀREES DE PRÀCTICA

El nostre departament de Dret Civil compta amb un excel·lent equip d’advocades amb experiència en la pràctica totalitat d’assumptes que engloben aquesta àrea del dret, i on el tracte amb el client i l’excel·lència en el treball guien el nostre treball dia a dia.

Alguna de les actuacions que realitzem:

Dret de família i persona:

• Celebració del matrimoni, especialment en situacions internacionals

• Nul·litat civil del matrimoni

• Divorci i separació de mutu acord

• Divorci i separació sense acord entre els membres de la parella

• Aliments: sol·licitud i modificació de quantitat

• Guarda i custòdia: establiment i modificació de mesures i demandes per incompliment de conveni

• Procediments sobre l’exercici de la pàtria potestat

• Substracció internacional de menors

• Dissolució del condomini del patrimoni comú

• Liquidació del règim econòmic matrimonial

• Procediments de reconeixement i impugnació de paternitat

• Expedient judicial d’adopció

• Incapacitacions judicials. Nomenament de tutor o curador

Habitatge:

• Arrendaments

• Comunitats de propietaris

• Llançaments i execucions hipotecàries

• Reformes i vices de construcció

• Compra-venda d’immobles

Dret de Consum:

• Defensa de consumidores de serveis bancaris: clàusules abusives, clàusules sòl, IRPH hipotecari, despeses hipotecàries o clàusula de venciment anticipat

• Defensa de consumidores en matèria contractual: condicions generals de la contractació, clàusules abusives en contractes d’adhesió o penalitzacions

• Defensa de consumidores de transport aeri o terrestre: cancel·lacions, retards, pèrdues o danys de l’equipatge o denegació d’embarcament

Dret de danys:

• Negligències mèdiques: sanitat privada; medicina curativa o estètica

• Vulneració del dret a l’honor, a la intimitat o a la pròpia imatge

• Vulneració de drets de propietat intel·lectual

Dret societari i cooperatiu:

• Constitució, fusió i liquidacions d’entitats de l’economia social, societats de capital i associacions

• Assessorament en la gestió interna i externa

• Negociació i redacció de convenis i contractes

• Concurs de creditors i llei de segona oportunitat

• Reclamacions de quantitat.

Dret de successions:

• Herències

• Testaments

Deixa'ns ajudar-te

Si necessites ajuda, no dubtis en contactar-nos. Responem immediatament.

+34 91 593 43 47 info@red-juridica.com 24 h

Els nostres especialistes en Dret Civil