Dret Laboral

ÀREES DE PRÀCTICA
derecho laboral
En un context de pràctiques empresarials abusives i de precarització normalitzada de l’ ocupació, resultaria incomprensible mancar d’ un Departament Laboral, especialitzat a garantir els drets de les persones treballadores.
 
Alguna de les actuacions que realitzem:

• Acomiadaments objectius, improcedents i disciplinaris.

• Reclamacions salarials.

• Modificacions substancials de les condicions de treball.

• Incapacitats laborals.

• Contenciosos entre empresa i treballadors.

• Càlcul de liquidacions.

• Mobbing.

• Tramitació de pensions de jubilació i invalidesa.

• Mobilitat funcional i geogràfica.

• Controvèrsies sobre dies de vacances.

• Trasllats d’empreses.

• Accidents de treball.

• EREs.

• ERTEs.

• Drets Fonamentals.

• Impugnació de sancions disciplinàries.

• Falsos autònoms.

Deixa'ns ajudar-te

Si necessites ajuda, no dubtis en contactar-nos. Responem immediatament.

+34 91 593 43 47 info@red-juridica.com 24 h

Els nostres especialistes en Dret Laboral