Dret Penitenciari

ÀREES DE PRÀCTICA
Perquè l’estar privat de llibertat complint una condemna no pot ni ha de suposar una minva en la resta dels teus drets. En Xarxa Jurídica comptem amb una àmplia experiència en Dret penitenciari i en la defensa dels drets de les persones privades de llibertat.
 
Alguna de les actuacions que realitzem:

• Revisió de grau.

• Tercer grau penitenciari.

• Permisos de sortida ordinària i extraordinària.

• Intervenció de comunicacions.

• Impugnació de sancions.

• Canvis de Centre Penitenciari.

• Suspensió i substitució de pena de presó.

• Mals tractes.

• FIES (Sistema d’Informació d’Interns d’Especial Seguiment).

• etc

Deixa'ns ajudar-te

Si necessites ajuda, no dubtis en contactar-nos. Responem immediatament.

+34 91 593 43 47 info@red-juridica.com 24 h

Els nostres especialistes en Dret Penitenciari