Extradicions i Euroordres

ÀREES DE PRÀCTICA
Extradición y OEDEs y Eurooórdenes Red Jurídica
Les Extradicions i les Ordres Europees de Detenció i Lliurament són mecanismes judicials de cooperació internacional per requerir i lliurar una persona d’un país a un altre. L’extradició activa és la sol·licitud d’entrega d’una persona per ser jutjada o complir una pena i l’extradició passiva és l’entrega d’un individu a l’Estat que ho ha requerit.
 
Dins de la Unió Europea s’ha avançat en la confiança mútua entre Tribunals i ara hi ha una àmplia gamma d’instruments de col·laboració entre les autoritats judicials dels països: L’Ordre Europea de Detenció i Lliurament, l’Ordre Europea de Vigilància, l’Ordre Europea d’Investigació (OEI) i l’Ordre Europea de Llibertat Vigilada (OELV), tot i que totes estan clarament infrautilitzades en benefici de l’instrument més restrictiu, l’OEDE.
 
Aquests processos judicials requereixen, a més del coneixement del dret nacional, un element d’internacionalització (Idiomes, aliances amb despatxos estrangers, etc) per poder analitzar el dret de cada país i el dret de la Unió Europea.
 
En Red Jurídica tenim àmplia experiència en extradicions actives i passives amb països fora de la Unió Europea i en OEDEs i altres mecanismes en cas de persones residents en algun país de la Unió Europea.
 
Alguna de les actuacions que realitzem:

 

• Assessorament prèvi.

• Procediment d’extradició activa.

• Procediment d’extradició passiva.

Deixa'ns ajudar-te

Si necessites ajuda, no dubtis en contactar-nos. Responem immediatament.

+34 91 593 43 47 info@red-juridica.com 24 h

Els nostres especialistes en Extradicions i Euroordres