Avís Legal


1. Dades identificatives del titular del lloc web

  • Red Jurídica Sociedad Cooperativa Madrilenya (d’ara endavant, “Red Jurídica”).
  • CIF: F86451150
  • Domicili Social: c/Alberto Aguilera nº 7, 3º-D, C.P 28015 de Madrid (Madrid).
  • Inscrita al Registre de Cooperatives de la Comunitat de Madrid.
  • Telèfon: 91 593 43 47
  • Email: info@red-juridica.com
  • Delegat de Protecció de Dades: dpd@red-juridica.com

2. Usuaris

L’accés i/o ús d’aquest portal atribueix la condició d’usuari, que accepta les condicions d’ús per poder fer servir tots els serveis i la informació que es faciliten des del portal. Aquestes condicions s’exposen a continuació:

3. Condicions d’ús.

Aquestes condicions d’ús de la pàgina web regulen els termes d’accés i ús de www.red-juridica.com. El mer accés o utilització del portal, de tots o part dels seus continguts i serveis significa la plena acceptació de les condicions d’ús presents. La posada a disposició i ús del portal s’entén sotmesa a l’estricte compliment dels termes recollits en les presents condicions d’ús del portal.

Aquestes condicions generals d’ús del portal regulen l’accés i la utilització del portal, incloent-hi els continguts i els serveis posats a disposició dels usuaris en i/oa través del portal, bé pel portal, bé pels usuaris o per qualsevol tercer. Això no obstant, l’accés i la utilització de certs continguts i/o serveis es poden trobar sotmesos a determinades condicions específiques.

Red Jurídica es reserva la facultat de modificar en qualsevol moment les condicions generals dús del portal. En tot cas, es recomana que consulteu periòdicament les presents condicions generals dús del portal, ja que poden ser modificades.

4. Obligacions de l’usuari

L’usuari haurà de respectar en tot moment els termes i condicions establerts en aquest avís legal. De manera expressa, l’usuari manifesta que utilitzarà el portal de manera diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’incompliment de les normes.

L’usuari s’obliga, en aquells casos que se li sol·licitin dades o informació, a no falsejar la seva identitat fent-se passar per qualsevol altra persona. L’usuari accepta que la utilització del Portal serà efectuada amb finalitats estrictament personals, privades i particulars. L’usuari no podrà utilitzar el portal per a activitats contràries a la Llei, la moral i l’ordre públic, així com per a finalitats prohibides o que vulnerin o lesionin drets de tercers. Així mateix, queda prohibida la difusió, l’emmagatzematge i/o la gestió de dades o continguts que infringeixin drets de tercers o qualssevol normatives reguladores de drets de propietat intel·lectual o industrial.

Així mateix, l’usuari no podrà utilitzar el portal per transmetre, emmagatzemar, divulgar promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, fitxers o programes dissenyats per interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions.

L’usuari s’obliga a indemnitzar i mantenir indemnes el portal per qualsevol dany, perjudici, sanció, multa, pena o indemnització que hagi de fer front al portal.

5. Propietat intel·lectual i industrial.

Red Jurídica és el titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web i continguts disponibles a través d’aquesta. El disseny, imatges, logos, marques, rètols, signes distintius, banners, codi font i objecte, etc. d’aquesta web són titularitat de Red Jurídica. Els usuaris poden fer un ús privat del lloc web i els seus continguts, si bé, en cap cas podran fer-ne ús comercial ni alterar-ne els elements llevat que compti amb autorització del titular.

6. Responsabilitat.

El portal no garanteix la disponibilitat contínua i permanent dels serveis, quedant així exonerat de qualsevol responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats com a conseqüència de la manca de disponibilitat del servei per motius de força major o errors a les xarxes telemàtiques de transferència de dades, alienes a la seva voluntat, o per desconnexions realitzades per feines de millora o manteniment dels equips i sistemes informàtics. En aquests casos, el portal farà els millors esforços per avisar amb una antelació de 24 hores a la interrupció. El portal no serà responsable per la interrupció, suspensió o finalització de la informació o serveis. Així mateix, no es responsabilitza de les possibles omissions, pèrdues dinformació, dades, configuracions, accessos indeguts o vulneració de la confidencialitat que tinguin origen en problemes tècnics, de comunicacions o omissions humanes, causades per tercers o no imputables al portal. Tampoc respondrà dels danys produïts per atacs informàtics o causats per virus que afectin programes informàtics, sistemes de comunicacions o equips utilitzats pel Portal però fabricats o facilitats per un tercer. El portal podrà, a la seva sola discreció, denegar, retirar, suspendre i/o bloquejar en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís laccés a la informació i serveis a aquells usuaris que incompleixin aquestes normes.

Exceptuant els casos que la Llei imposi expressament el contrari, i exclusivament amb la mesura i extensió en què ho imposi, l’aplicació no garanteix ni assumeix cap responsabilitat respecte als possibles danys i perjudicis causats per l’ús i la utilització de la informació, dades i serveis del portal.

En tot cas, el portal exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin deure a la informació i/o serveis prestats o subministrats per tercers diferents de l’empresa. Tota la responsabilitat serà del tercer ja sigui proveïdor, col·laborador o altre.