Quina és la diferència entre els delictes de denúncia falsa i de simulació de delicte?

El Codi Penal espanyol conté, als articles 456 i 457, dos delictes de naturalesa molt similar: el delicte de denúncia falsa i el delicte de simulació de delicte.

Les similituds entre la denúncia falsa i la simulació de delicte

En tots dos casos, l’acció típica del delicte consisteix a denunciar una cosa que mai no va passar. O, almenys, introduir els suficients elements de fantasia perquè les institucions potencialment prenguin decisions injustes (com aturar, imputar, jutjar i/o condemnar una persona innocent, o fer perdre temps a l’Administració de Justícia amb diligències innecessàries).

La diferència penològica entre els dos delictes

Tot i les similituds que hi ha entre tots dos, resulta fonamental distingir entre un delicte o un altre, ja que la denúncia falsa (article 456 del Codi Penal) es castiga amb penes de 6 mesos a 2 anys de presó, mentre que la simulació de delicte (article 457 del Codi Penal) es pena de manera notablement més lleu, amb una multa de 6 a 12 mesos.

Les diferències entre la denúncia falsa i la simulació de delicte

El delicte de denúncia falsa requereix per a la seva comissió que el subjecte actiu formuli una denúncia per un delicte contra una persona determinada (subjecte passiu), sabent que aquesta persona no ha comès el delicte, o que el delicte mai no va existir. Per exemple, denunciar que Fulano m’ha agredit o que Mengano m’ha robat.

L’article 456 del Codi Penal el defineix com «amb coneixement de la seva falsedat o temerari menyspreu cap a la veritat, imputar a alguna persona fets que, si fossin certs, constituirien infracció penal, si aquesta imputació es fes davant funcionari judicial o administratiu que tingui el deure de procedir a esbrinar-la». El mateix article afegeix que el perjudicat per la denúncia falsa «no podrà procedir contra el denunciant o acusador sinó després de sentència ferma o interlocutòria també ferma, de sobreseïment o arxiu del jutge o tribunal que hagi conegut de la infracció imputada».

En canvi, si en una denúncia no es dirigeix ​​l‟acció penal contra cap persona concreta, ens trobariem davant el tipus penal de la simulació de delicte. Per exemple, si denuncio que algú m’ha agredit quan no hi ha hagut cap agressió.

L’article 457 del Codi Penal descriu aquest delicte com «davant algun dels funcionaris assenyalats a l’article anterior, simular ser responsable o víctima d’una infracció penal o denunciar-ne una inexistent, provocant actuacions processals».

Red Jurídica és una cooperativa d'advocats i advocades que exerceix el Dret des d'una perspectiva crítica. Oferim serveis en Dret Penal, Civil, Família, Laboral, etc

Leave a Reply


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Categories