cuadro-abrazo-juan-genoves-simbolo-abogados-atocha-exponga-congreso_1_1063475


La imatge dels advocats i les advocades que arriba des del sentir comú o dels productes culturals situa l'ofici en un lloc èticament qüestionable. Són moltes les persones que desconfien dels professionals del dret, emparats en la idea que la seva relació amb les persones defensades és clientelar i els arguments del seu discurs, interessats. Els advocats i advocades es veuen bé com a tècnics sense ànima (mers funcionaris de la justícia) o bé com uns demagogs sense escrúpols que fan servir tot el que està al seu abast per guanyar un cas. A Red Jurídica rebutgem ambdues possibilitats, i creiem que l'exercici del Dret, tot i que es planteja des dels nivells més alts d'exigència, no es pot convertir en la pura aplicació de lleis i disposicions, ni tampoc pot renunciar a uns principis ètics i morals, que posicionen el professional davant dels seus clients, els seus col·legues i el conjunt de la societat.


L'exercici del dret exigeix, doncs, un compromís. A Red Jurídica aquest compromís es contrau amb cada persona des d'un principi d'igualtat, justícia i solidaritat. Per aquesta raó ens situem sempre al costat més castigat pel context social i els seus desequilibris, i intentem defensar aquells que, sense ajuda, no podrien competir amb els aparells institucionals o amb les influències dels grans actors econòmics. Reivindiquem que l'assistència jurídica pública de qualitat és un dret fonamental de la ciutadania, i per això la majoria de les que integrem aquest projecte prestem servei al Torn d'Ofici, assumint la defensa de les persones que no es poden costejar una defensa privada. Amb exemples com aquest, demostrem a la pràctica que en un context de democràcia no pot existir una Justícia de dues velocitats que vinguin determinades pels diners.


Aquest compromís ètic que defensem passa per un exercici responsable de la professió fins i tot en els actes més petits, i per un treball sempre crític, solidari i ecològicament sostenible. Perquè el dret no comença ni acaba als jutjats, treballem, a més, des d'un enfocament psicosocial, i ens preocupem per oferir un acompanyament tan ampli com sigui possible a cada persona durant el seu procés. Cada cas que ens arriba és únic i requereix un tracte professional i rigorós, però també atent i proper. A Red Jurídica ens impliquem amb tot aquell que confia en nosaltres, i els seus problemes són, en cada ocasió, els nostres.

Aquests valors orienten el projecte de Red Jurídica, el cor del qual està format pels principis següents:


- Professionalitat: perquè creiem que el més valuós de la nostra feina s'aprèn en el seu exercici, a Red Jurídica som professionals amb molts anys d'experiència, un coneixement elevat de l'administració de Justícia i una passió profunda per la nostra feina.


- Perspectiva integral: perquè l'exercici de la Justícia no sols consisteix a trobar la solució precisa per a un problema concret, el nostre equip ofereix una mirada integral sobre totes les àrees del Dret i dóna un enfocament humà als problemes jurídics, tenint cura dels problemes de cada persona i tenint en compte les seves particularitats i prioritats

- Responsabilitat: perquè treballem amb un material tan sensible com és la vida de les persones, demostrem a la nostra pràctica que per a nosaltres és una cosa tan seriosa com per a tothom que decideix posar-la a les nostres mans.

- Cooperativisme i economia social: Red Jurídica és una cooperativa; el seu funcionament respon a criteris democràtics i deconomia social, prioritzant en tot moment el compromís amb les persones i amb lentorn sobre qualsevol altra exigència.

A Red Jurídica col·laborem amb

logo aquo
Sos Racismo Madrid

Logo XES

tricaud
duroa

A Red Jurídica participem a

publico
logo ris