.

DRET ADMINISTRATIU

Les pràctiques administratives són tan imprevisibles per quotidianes com qualsevol altre aspecte del conjunt atzarós d’accions que ens tranquil·litza anomenar rutina. Llicències, multes i sancions tributàries, concursos públics, permisos de residència o altres tràmits d’estrangeria són veritables laberints pels quals caminem cada dia, i el compromís de la nostra àrea de dret administratiu és oferir la millor guia en el camí cap a la sortida.

– Sol·licituds a l’administració

– Defensa en sancions administratives

– Reclamacions per responsabilitat patrimonial de l’administració

– Expropiacions forçoses

– Reclamacions prèvies a l’acció judicial

– Defensa davant dels Tribunals contenciós administratiu

– Reclamació patrimonial a lAdministració per mal funcionament.

– Procediments Abreujats.

– Procediments Ordinaris.

– Procediment especial de defensa de drets fonamentals.

– Cancel·lació antecedents.