.

DRET CIVIL

El nostre departament de Dret Civil compta amb un excel·lent equip d’advocades amb experiència en la pràctica totalitat d’assumptes que engloben aquesta àrea del dret, i on el tracte amb el client i l’excel·lència a la feina guien la nostra feina dia a dia.

Dret de família i persona:

– Celebració del matrimoni, especialment en situacions internacionals
– Nul·litat civil del matrimoni
– Divorci i separació de mutu acord
– Divorci i separació sense acord entre els membres de la parella
– Aliments: sol·licitud i modificació de quantia
– Guarda i custòdia: establiment i modificació de mesures i demandes per incompliment de conveni
– Procediments sobre exercici de pàtria potestat
– Substracció internacional de menors
– Dissolució del condomini del patrimoni comú
– Liquidació del règim econòmic matrimonial
– Procediments de reconeixement i impugnació de paternitat
– Expedient judicial d’adopció
– Incapacitacions judicials. Nomenament de tutor o curador

Habitatge:

– Arrendaments
– Comunitats de propietaris
– Desnonaments i execucions hipotecàries
– Reformes i vicis de construcció
– Compra venda d’immobles

Dret de Consum:

– Defensa de consumidores de serveis bancaris: clàusules abusives, clàusules sòl, IRPH hipotecari, despeses hipotecaries o clàusula de venciment anticipat
– Defensa de consumidores en material contractual: condicions generals de la contractació, clàusules abusives en contractes d’adhesió o penalitzacions
– Defensa de consumidores de transport aeri o terrestre: cancel·lacions, retards, pèrdues o danys d’equipatge o denegació d’embarcament

Dret de danys:

– Negligències mèdiques: sanitat privada; medicina curativa o estètica
– Vulneració del dret a l’honor, a la intimitat oa la pròpia imatge
– Vulneració de drets de propietat intel·lectual

Dret societari i cooperatiu:

– Constitució, fusió i liquidacions d’entitats de l’economia social, societats de capital i associacions
– Assessorament en la gestió interna i externa
– Negociació i redacció de convenis i contractes
– Concurs de creditors i llei de segona oportunitat
– Reclamacions de quantitat.

Dret de successions:

– Herències
– Testaments

A més, tenim àmplia experiència en negociació i celebració de contractes de tota mena.