DRET D’ESTRANGERIA

Perquè cap persona és il·legal, des de Red Jurídica treballem per garantir el dret de tot ésser humà a migrar, així com el dret a no veure’s forçat a fer-ho:

– Permís de treball inicial.

– Arrelament laboral.

– Arrelament social.

– Permisos de familiar comunitari.

Procediments dexpulsió.

– Nacionalitat.

– Recursos en via administrativa.

– Recursos contenciosos administratius.

– Reagrupació familiar.

– CIEs

– Cancel·lació antecedents.