.

DRET LABORAL

En un context de pràctiques empresarials abusives i de precarització normalitzada de l’ocupació, resultaria incomprensible no tenir un departament laboral, especialitzat a garantir els drets de les persones treballadores.

– Acomiadaments objectius, improcedents i disciplinaris.

– Reclamacions salarials.

– Modificacions substancials de les condicions de treball.

– Incapacitats laborals.

– Contenciosos entre empresa i treballadors.

– Càlcul de liquidacions.

– Mobbing.

– Tramitació de pensions de jubilació i invalidesa.

– Mobilitat funcional i geogràfica.

– Controvèrsies sobre dies de vacances.

– Trasllats dempreses.

– Accidents de treball.

– EROs

– ERTES

– Drets Fonamentals.

– Impugnació Sancions disciplinàries.

– Falsos autònoms.