DRET PENAL

El dret penal és a tot arreu, qualsevol situació pot ser seva: el semàfor que canvia a última hora en una cruïlla, la tercera fila d’una manifestació, una discussió amb la policia per una multa injusta, un altercat amb un veí o en un bar o un tuit que ofèn el que passava per allà. A Red Jurídica som conscients que una vida pot canviar de la nit al dia, i per això posem a la vostra disposició un departament especialitzat a gestionar i solucionar les complicacions del vostre dia a dia.

Algunes de les actuacions que realitzem:

– Confecció de querelles i denúncies.

– Assistència a declaracions a comissaria.

– Assistència en declaracions judicials en qualitat de recerca.

– Judicis ràpids i judicis per delicte lleu.

– Procediment Abreujat Penal.

– Procediment Ordinari i Sumari.

– Jurisdicció de menors (Fiscalia i Jutjat de Menors).

– Delictes d’odi.

– Delictes contra l’autoritat.

– Assassinats, homicidis.

– Procediment de Tribunal del Jurat.

– Maltractaments, tracte degradant i tortura.
­
– Delictes econmics`, d’apropiació indeguda i estafa.

– Delictes contra la intimitat i la pròpia imatge.

– Delictes societaris.

– Delictes fiscals i insolvències punibles.

– Delictes contra la salut pública.

– Alcoholèmies i conducció sense carnet.

– Delicte de lesions.

– Delictes d’amenaces i de coaccions.