.

DRET PENITENCIARI

Perquè estar privat de llibertat complint una condemna no pot ni ha de suposar una minva a la resta dels teus drets. A Red Jurídica comptem amb una àmplia experiència en Dret penitenciari i en la defensa dels drets de les persones privades de llibertat.

– Revisió de grau.
– Tercer grau penitenciari.
– Permisos de sortida ordinaris i extraordinaris.
– Intervenció de comunicacions.
– Impugnació de sancions.
– Canvis de Centre Penitenciari.
– Suspensió i substitució de pena de presó.
– Maltractaments.
– FIES