Independentment de l’àrea del dret on ens movem, un cop esgotats tots els recursos ordinaris, sempre podrem acudir en empara davant del Tribunal Constitucional si considerem que se’ns ha vulnerat un dret Fonamental. Atès que segons les dades dels darrers anys, només s’admet l’1% de les emparas presentades, comptar amb un equip amb àmplia experiència, és un requisit indispensable:

– Estudi de viabilitat.

– Incident de nul·litat previ a l’empara.

– Recurs d’empara davant del tribunal Constitucional.