Tag

Delitos de odio
Hogar Sí és una organització que treballa perquè ningú visqui al carrer. El punt de partida és l’enfocament basat en els drets humans per mirar el fenomen del sensellarisme. Aquest enfocament vincula l‟eradicació del sensellarisme, amb qüestions de drets fonamentals i no només amb qüestions d‟acompanyament social. Des d’aquest punt de vista, la manca de...
Read More

Categories