Tag

Denuncia falsa
El Codi Penal espanyol conté, als articles 456 i 457, dos delictes de naturalesa molt similar: el delicte de denúncia falsa i el delicte de simulació de delicte. Les similituds entre la denúncia falsa i la simulació de delicte En tots dos casos, l’acció típica del delicte consisteix a denunciar una cosa que mai no...
Read More

Categories