Compliance Penal

ÀREES DE PRÀCTICA
Amb la reforma del Codi Penal espanyol el 2010, les persones jurídiques van passar a ser responsables criminals pels delictes comesos en el seu si o pels seus administradors, sempre que aquests delictes tinguessin com a finalitat beneficiar d’alguna manera l’organització. El Govern Penal busca identificar els riscos concrets existents dins de cada organització i promoure procediments i eines per neutralitzar-los. Tot i que aquests programes no són obligatoris per llei, el Codi Penal afavoreix la seva implantació en apreciar la seva existència com a circumstància atenuant o fins i tot eximent en cas d’ obrir-se un procés penal.
 
D’ altra banda, l’ evolució de la nostra legislació, influïda pel dret comunitari i internacional, tendeix a exigir responsabilitats cada vegada més detallades a les persones jurídiques per evitar la impunitat, per la qual cosa és assumible pensar que en un futur proper la implantanció d’ un Pla de Compliment Penal sí que passi a ser obligatori.
 
La base del Compliance penal és la individualització dels riscos i el coneixement concret de cada activitat, per la qual cosa les mesures necessàries per a una empresa poden ser molt diferents a les necessàries per a una ONG. En Xarxa Jurídica hem treballat llarg i estès amb tota mena d’organitzacions i tenim àmplia experiència treballant també amb empreses, però també amb ONGs, associacions i fundacions, per la qual cosa coneixem de primera mà la seva forma concreta de treballar i els reptes als quals s’enfronten tots dos tipus d’organització des del punt de vista penal.

 

Deixa'ns ajudar-te

Si necessites ajuda, no dubtis en contactar-nos. Responem immediatament.

+34 91 593 43 47 info@red-juridica.com 24 h